Indohyus(Индохиус)

 

alt
 
 Име: “Indohyus” (от гръцки “индийска свиня”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство:?
Хабитат: бреговете на Централна Азия.
Геоложки период: Долен Еоцен (преди 48 млн. г.)
Дължина: 60 см.
Тегло: 5 кг.
Диета: растителност.