Ictitherium (Ицтитериум)

 

 
Име: “Ictitherium” (от гръцки “бозайник белка”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Hyaenidae (Хиени)
Хабитат: равнините на Северна Африка и Евразия.
Геоложки период: Среден Миоцен-Долен Плиоцен (преди 13-5 млн. г.)
Дължина: 1 м.
Тегло: 10-20 кг.
Диета: всеяден.