Hyracotherium (Хиракотериум)

 

alt
 
 Име: “Hyracotherium” (от гръцки “хиракс като бозайник”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Palaeotheriidae (Палеотерии)
Хабитат: горите на Северна Америка и Западна Европа.
Геоложки период: Долен-Среден Еоцен (преди 55-45 млн. г.)
Дължина: 60 см.
Тегло: 25 кг.
Диета: растителност.