Hyracodon (Хиракодон)

 

 
alt
 
Име: “Hyracodon” (от гръцки “зъб от хиракс”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Hyracodontidae (Хиракодонти)
Хабитат: горите на Северна Америка.
Геоложки период: Среден Олигоцен (преди 30-25 млн. г.)
Дължина: 1.5 м.
Тегло: 230 кг.
Диета: растителност.