Hyrachyus (Хирахиус)

 

alt
 
Име: “Hyrachyus” (от гръцки “като хиракс”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Hyrachyidae (Хирахии)
Хабитат: равнините на Северна Америка.
Геоложки период: Среден Еоцен (преди 40 млн. г.)
Дължина: 1-1.5 м.
Тегло: 50-100 кг.
Диета: растителност.