Hyaenodon (Хиенодон)

 

 
Име: “Hyaenodon” (от гръцки “зъб от хиена”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Hyaenodontidae (Хиенодонти)
Хабитат: равнините на Северна Америка,Евразия и Африка.
Геоложки период: Горен Еоцен-Долен Миоцен (преди 40-20 млн. г.)
Дължина: 30 см-1.5 м.
Тегло: 2кг-25 кг.
Диета: месо.