Homotherium (Хомотериум)

 

 
alt
 
Име: “Homotherium” (от гръцки “също звяр”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Felidae (Котки) 
Хабитат: равнините на Северна и Южна Америка,Евразия и Африка.
Геоложки период: Плиоцен-Неоген (преди 5 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 2 м.
Тегло: 250 кг.
Диета: месо.