Hippidion (Хипидион)

 

 
alt
 
Име: “Hippidion” (от гръцки “като пони”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Equidae (Коне)
Хабитат: равнините на Южна Америка.
Геоложки период: Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн-10 хил. г.)
Дължина: 2 м.
Тегло: 230 кг.
Диета: растителност.