Hipparion (Хипарион)

alt

Име: “Hipparion” (от гръцки “приличащ на кон”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Equidae (Коне)
Хабитат: равнините на Северна Америка,Африка и Евразия.
Геоложки период: Миоцен-Плейстоцен (преди 20-2 млн. г.)
Дължина: 1.7 м.
Тегло: 230 кг.
Диета: растителност.