Hapalops (Хаполопс)

 

 

alt

 

 
Име: “Hapalops” (от гръцки “нежно лице”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Megatheriidae (Мегатерии)
Хабитат: горите на Южна Америка.
Геоложки период: Долен-Среден Миоцен (преди 23-13 млн. г.)
Дължина: 1 м.
Тегло: 35 кг.
Диета: растителност.