Gomphotherium (Гомфотериум)

 

 
 
Име: “Gomphotherium” (от гръцки “заварен бозайник”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Gomphotheriidae (Гомфотерии)
Хабитат: блатата на Северна Америка,Африка и Евразия.
Геоложки период: Долен Миоцен-Горен Плиоцен (преди 15-5 млн. г.)
Дължина: 4 м.
Тегло: 2 т.
Диета: растителност.