Glyptodon (Глиптодон)

 

alt
 
Име: “Glyptodon” (от гръцки “издълбан зъб”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Glyptodontidae (Глиптодонти)
Хабитат: блатата на Южна Америка.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн-10 хил. г.)
Дължина: 3 м.
Тегло: 1 т.
Диета: растителност.