Glossotherium (Глосотериум)

alt

 

Име: “Glossotherium” (от гръцки “език на звяр”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Mylodontidae (Милодонти)
Хабитат: горите в Северна и Южна Америка.
Геоложки период: Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн-10 хил. г.)
Дължина: 4 м.
Тегло: 450 кг.
Диета: растителност.