Gigantopithecus (Гигантопитекус)

alt

 

Име: “Gigantopithecus” (от гръцки “гигантска маймуна”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Hominidae (Човекоподобни)
Хабитат: горите на Азия.
Геоложки период: Плейстоцен (преди 1 млн.-250 хил. г.)
Височина: 2.5 м.
Тегло: 450 кг.
Диета: всеяден.