Giant Ground Sloth (Гигантски земен ленивец)

 

alt
 
 Име: “Giant Ground Sloth” (гигантски земен ленивец)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство:?
Хабитат: горите на Северна Америка.
Геоложки период: Миоцен-Неоген (преди 10 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 3 м.
Тегло: 230 кг.
Диета: всеяден.