Giant Beaver (Гигантски бобър)

 

 
alt
 
 Име: “Giant Beaver” (гигантски бобър)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Castoridae (Бобъри)
Хабитат: горите на Северна Америка.
Геоложки период: Горен Плиоцен-Неоген (преди 3 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 2.5 м.
Тегло: 90 кг.
Диета: растителност.