Eusmilus (Евсмилус)

 

 
 
Име: “Eusmilus” (от гръцки “ръба на сабя”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Nimravidae (Нимрави)
Хабитат: равнините на Северна Америка и Западна Европа.
Геоложки период: Среден Терциер (преди 30 млн. г.)
Дължина: 1.7 м.
Тегло: 230 кг.
Диета: месо.