Eurotamandua (Евротамандуа)

 

alt
 
Име: “Eurotamandua” (евротамандуа)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Eurotamanduidae (Евротамандуи)
Хабитат: горите на Западна Европа.
Геоложки период: Среден Еоцен (преди 50-40 млн. г.)
Дължина: 90 см.
Тегло: 10 кг.
Диета: мравки.