Eurhinodelphis (Евриноделфис)

 

 
 
 
Име: “Eurhinodelphis” (от гръцки “делфин с добър нос”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Eurhinodelphinidae (Евриноделфини)
Хабитат: океаните в северното полукълбо.
Геоложки период: Горен-Среден Миоцен (преди 15-5 млн. г.)
Дължина: 1.7 м.
Тегло: 230 кг.
Диета: риба.