Eucladoceros (Евкладоцерос)

 

alt
 
 Име: “Eucladoceros” (от гръцки “добре разклонени рога”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Cervidae (Елени)
Хабитат: равнините на Евразия.
Геоложки период: Плиоцен-Плейстоцен (преди 5 млн.- 10 хил. г.)
Дължина: 2.5 м.
Тегло: 400 кг.
Диета: трева.