Eremotherium (Еремотериум)

 

 
alt
 
Име: “Eremotherium” (от гръцки “самотен звяр”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Megatheriidae (Мегатерии)
Хабитат: равнините на Северна и Южна Америка.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 6 м.
Тегло: 3 т.
Диета: растителност.