Epicyon (Епицион)

 

 
 
 Име: “Epicyon” (от гръцки “повече от куче”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Canidae (Кучета)
Хабитат: равнините на Северна Америка.
Геоложки период: Среден-Горен Миоцен (преди 15-5 млн. г.)
Дължина: 1.5 м.
Тегло: 70 кг.
Диета: месо.