Eobasileus (Еобасилеус)

 

alt
 
Име: “Eobasileus” (от гръцки “зората на императора”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Uintatheriidae (Уинтатерии)
Хабитат: равнините на Северна Америка.
Геоложки период: Среден-Горен Еоцен (преди 40-35 млн. г.)
Дължина: 3.5 м.
Тегло: 1 т.
Диета: растителност.