Entelodon (Ентелодон)

 

alt
 
Име: “Entelodon” (от гръцки “перфектни зъби”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Entelodontidae (Дяволски свине)
Хабитат: равнините на Евразия.
Геоложки период: Горен Еоцен-Среден Олигоцен (преди 37-27 млн. г.)
Дължина: 3 м.
Тегло: 450 кг.
Диета: всеяден.