Embolotherium (Емболотериум)

alt

Име: “Embolotherium” (от гръцки “звяр таран”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Brontotheriidae (Бронтотери)
Хабитат: равнините на Централна Азия.
Геоложки период: Горен Еоцен-Долен Олигоцен (преди 35-30 млн. г.)
Дължина: 4.5 м.
Тегло: 1-2 т.
Диета: растителност.