Elasmotherium (Еласмотериум)

 

alt
 
Име: “Elasmotherium” (от гръцки “покрит звяр”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Rhinocerotidae (Носорози)
Хабитат: равнините на Евразия.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 6 м.
Тегло: 3-4 т.
Диета: трева.