Docodon (Докодон)

 

 
Име: “Docodon” (от гръцки “зъб-лъч”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Docodontidae (Докодонти)
Хабитат: горите на Северна Америка.
Геоложки период: Горна Юра (преди 150-145 млн. г.)
Дължина: 10 см.
Тегло: 100 гр.
Диета: всеяден.