Diprotodon (Дипротодон)

 

 
alt
 
Име: “Diprotodon” (от гръцки “два нападащи зъба”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Diprotodontidae (Дипродонти)
Хабитат: равнините на Австралия.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 3.5 м.
Тегло: 2 т.
Диета: растителност.