Diacodexis (Диакодексис)

 

 
 Име: “Diacodexis” (от гръцки “през книгата”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Dichobunidae (Дихобуни)
Хабитат: горите на Северна Америка и Евразия.
Геоложки период: Долен Еоцен (преди 55-50 млн. г.)
Дължина: 45 см.
Тегло: 2 кг.
Диета: растителност