Daeodon (Даеодон)

 

alt
 
Име: “Daeodon” (от гръцки “ужасна свиня”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Entelodontidae (Дяволски свине)
Хабитат: равнините на Северна Америка.
Геоложки период: Миоцен (преди 23-5 млн. г.)
Дължина: 3.5 м.
Тегло: 1 т.
Диета: всеяден.