Cuvieronius (Кювиерониус)

 

 
 
 
Име: “Cuvieronius” (по името на френския натуралист Жорж Кювие)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Gomphotheriidae (Гомфотерии)
Хабитат: горите на Северна и Южна Америка.
Геоложки период: Плиоцен-Неоген (преди 5 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 3 м.
Тегло: 1 т.
Диета: растителност.