Chriacus (Хриякус)

 

 
alt
 
 Име: “Chriacus” (от гръцки “полезен”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Arctocyonidae (Арктоциони)
Хабитат: горите на Северна Америка.
Геоложки период: Горен Палеоцен (преди 65-60 млн. г.)
Дължина: 90 см.
Тегло: 1 кг.
Диета: всеяден.