Cave Hyena (Пещерна хиена)

alt

Име: “Cave Hyena” (пещерна хиена)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Hyaenidae (Хиени)
Хабитат: равнините на Евразия.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн.-10 хил. г.)
Дължина: 1.5 м.
Тегло: 90-100 кг.
Диета: месо.