Camelops (Камелопс)

 

 
alt
 
 
Име: “Camelops” (от гръцки “лице на камила”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Camelidae (Камили)
Хабитат: равнините на Северна Америка.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн.- 10 хил. г.)
Височина: 2 м.
Тегло: 450 кг.
Диета: растителност.