Brontotherium (Бронтотериум)

 

alt
 
Име: “Brontotherium” (от гръцки “гръмотевичен звяр”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Brontotheriidae (Бронтотери)
Хабитат: равнините на Северна Америка.
Геоложки период: Горен Еоцен-Долен Олигоцен (преди 38-30 млн. г.)
Дължина: 5 м.
Тегло: 1-2 т.
Диета: растителност.