Bison Latifrons (Бизон Латифронс)

 

 
 
Име: “Bison Latifrons” (Бизон Латифронс)
 
Клас:Mammalia(Бозайници)
 
Семейство:Bovidae(Кухороги)
 
Хабитат:равнините и горите на Северна Америка.
 
Геоложки период:Горен Плейстоцен (300 хил-15 хил. г.)
 
Дължина:над 2 м.
 
Тегло:2 т.
 
Диета: трева.