Barytherium (Баритериум)

 

 
 
 
Име: “Barytherium” (от гръцки “тежък бозайник”)
 
Клас:Mammalia(Бозайници)
 
Семейство:Barytheriidae (Баритерии)
 
Хабитат:горите на Африка.
 
Геоложки период:Горен Еоцен-Долен Олигоцен (преди 40-30 млн. г.)
 
Дължина:3 м.
 
Тегло:1-2 т.
 
Диета: растителност.