Babakotia (Бабакотия)

 
 
 Име: “Babakotia” (от малгаши “южен гущер”)
 
Клас:Mammalia(Бозайници)
 
Семейство:Palaeopropithecidae(Пелеопропитеци)
 
Хабитат:горите на Мадагаскар.
 
Геоложки период:Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн.-2000 г.)
 
Дължина:1.2 м.
 
Тегло:18 кг.
 
Диета: листа,плодове и семена.