Australopithecus (Австралопитек)

alt

Име: “Australopithecus” (от гръцки “южна маймуна”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Hominidae (Човекоподобни)
Хабитат: равнините на Африка.
Геоложки период: Горен Плиоцен-Долен Плейстоцен (преди 4-2 млн. г.)
Височина: 1.2 м.
Тегло: 35 кг.
Диета: растителност.