Auroch (Аврох)

alt

Име: “Auroch” (от гръцки “оригинален вол”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Bovidae (Кухороги)
Хабитат: равнините на Евразия и Северна Африка.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн.- 500 г.)
Дължина: 2 м.
Тегло: 1 т.
Диета: трева.