Astrapotherium (Астрапотериум)

 

alt
 
Име: “Astrapotherium” (от гръцки “мълниеносен звяр”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Astrapotheriidae (Астрапотерии)
Хабитат: равнините на Южна Америка.
Геоложки период: Долен-Среден Миоцен (преди 23-15 млн. г.)
Дължина: 3 м.
Тегло: 450 кг.
Диета: растителност.