Ardipithecus (Ардипитекус)

 

alt
 
 Име: “Ardipithecus” (от местен африкански\гръцки “земна маймуна”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Hominidae (Човекоподобни)
Хабитат: горите и равнините на Африка.
Геоложки период: Горен Миоцен-Долен Плиоцен (преди 6-4 млн. г.)
Дължина: 1.5 м.
Тегло: 70 кг.
Диета: всеяден.