Archaeolemur (Археолемур)

 

alt
Име: “Archaeolemur” (от гръцки “древен лемур”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Archaeolemuridae (Археолемури)
Хабитат: равнините на Мадагаскар.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн.-1000 г.)
Дължина: 90 см.
Тегло: 10 кг.
Диета: растителност,семена и плодове.