Archaeoindris (Археоиндрис)

alt

 
Име: “Archaeoindris” (от гръцки “древен индри”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Palaeopropithecidae (Пелеопропитеци)
Хабитат: горите на Мадагаскар.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн.-2 хил. г.)
Дължина: 1.5 м.
Тегло: 230 кг.
Диета: растителност.