Andrewsarchus (Андрюзархус)

 

Име: “Andrewsarchus” (от гръцки “владетеля на Андрюс”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: ?
Хабитат: равнините на Централна Азия.
Геоложки период: Среден-Горен Еоцен (преди 45-35 млн. г.)
Дължина: 4 м.
Тегло: 450-900 кг.
Диета: месо.