Anchitherium (Анхитериум)

alt

Име: “Anchitherium” (от гръцки “близък до бозайниците”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Equidae (Коне)
Хабитат: горите на Северна Америка и Евразия.
Геоложки период: Миоцен (преди 25-5 млн. г.)
Дължина: 90 см.
Тегло: 500 гр.-1 кг.
Диета: растителност.