Amebelodon (Амебелодон)

 

alt
Име: “Amebelodon” (от гръцки “зъб като лопата”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Gomphotheriidae (Гомфотерии)
Хабитат: равнините на Северна Америка.
Геоложки период: Горен Миоцен (10-6 млн. г.)
Дължина: 3 м.
Тегло: 1-2 т.
Диета: растителност.