Ambulocetus (Амбулоцетус)

alt

Име: “Ambulocetus” (от гръцки “ходещ кит”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Ambulocetidae (Амбулоцети)
Хабитат: бреговете на Централна Азия.
Геоложки период: Горен Еоцен (преди 50 млн. г.)
Дължина: 3 м.
Тегло: 230 кг.
Диета: риба и ракообразни.