Afropithecus (Афропитекус)

 

alt
 
Име: “Afropithecus” (от гръцки “африканска маймуна”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Proconsulidae (Проконсули)
Хабитат: джунглите на Африка.
Геоложки период: Среден Миоцен (преди 17 млн. г.)
Дължина: 1.5 м.
Тегло: 50 кг.
Диета: плодове и семена.