Aetiocetus (Аетиоцетус)

 

alt
 
Име: “Aetiocetus” (от гръцки “оригинален кит”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Aetiocetidae (Аетиоцети)
Хабитат: тихоокеанския бряг на Северна Америка.
Геоложки период: Горен Олигоцен (преди 25 млн. г.)
Дължина: 7.5 м.
Тегло: няколко тона.
Диета: риба,ракообразни и планктон.